+46 760 258640Dare to Dream

Tvivla aldrig på vad du kan genomföra i livet o släpp aldrig
dina drömmar

Vi sår frön inombords som måste få växa sig starka så de blir en vision som vi kan omsätta i praktiken. Det som är grundat i oss blir vi  uppfyllda av och den energin behöver vi för att skapa det vi vill.

Rigmor Stevenson

Managementkonsult, Affärsutvecklare, Digital Marknadsförare, Entreprenör

Vi lever i en speciell tid just nu och mycket av vårt nätverkande flyttar till digitala plattformar som ersättning för mänskliga möten.  Kanske står vi inför en digital revolution där det i framtiden kommer att bli en mix . Aldrig tidigare har det varit viktigare att jobba optimalt med den digitala tekniken.
Förändringen av fysiska kommunikationsflöden ersätts av digitala. Kommunikationen har blivit enklare och världen har krympt.
Nedan finner du lite milstolpar av det jag jobbat med,
Att skapa något fr¨ån scratch är min USP.

etablering - uppbyggnaD - REGIONCHEF 1992-1995
VD Ulf Dahlsten - affärsområdeschef meg tivéus 

POSTEN UTRIKES AFFÄRSOMRÅDE

Etablering av Posten Utrikes i södra Sverige med inrikting på Norden-marknaden.
Posten moderniserades och blev mer marknadsmässig genom inrättandet av 33 regionen och 2 Affärsområden, Brev & Paket. Därefter kompletterade man med Posten Utrikes som hade dedicerade intäkter på 1,5 Mrd SEK när man startade. Ministingen i Posten men hyfsad omsättning med externa mått mätt.
Posten bolagiserades under Ulf Dahlstens ledning och släppte sitt brevmonopol på inrikes 20 grams brev. Citymail etablerade sig inrikes och potentialerna på norden-marknaden växte fram och det blev grunden till Posten utrikes. 
Det var en rolig tid att jobba i Posten eftersom kunderna tyckte det var toppen att vi besökte dem och lärde oss mer ingående om deras verksamhet. Med stor lyhördhet kunde vi utveckla koncept och lösningar i samförstånd som gynnade båda parter.
När Posten började processen med att minska regionerna 1995 och åter bli mer centraliserade var det dags att lämna med flaggan i topp efter en utvecklande, rolig och framgångsrik tid eftersom Posten verkligen satsade på sina medarbetare.
"Small within big is beautiful"
var verkligen ett framgångsrikt sätt att bygga en verksamhet eftersom jag hade alla resurser jag behövde och kunde lägga fokus på att skapa en optimal organisation.

ICA KORTET

Direct Marketing koncept

Posten var först ut med DM-Direct Marketing med inriktning på att öka brev- och paketvolymerna så man satsad ordentligt på denna mätbara marknadsföringsstrategi.
Posten hade ett DM team som hjälpte ICA med att ta fram ICA-kortet.

YVES ROCHER

DK ETABLERING

Yves Rocher var tidigt ute som DM aktör. Helsingborg var centrum för logistik, skickade bla ut alla IKEA katalogerna. Malmö var centrum för DM och många nya koncept.
Yves Rocher blev Posten Utrikes i södra Sverige största kund och deras Norden marknad blomstrade

RESULTAT

+ 300 %  I INTÄKTER

Posten Utrikes i södra Sverige hade 67 Mkr i dedicerade intäkter. Efter 3 års uppbyggnad tillsammans med 20 kanon medarbetare hade vi ökat omsättningen till 200 Mkr. 
Det var en härlig  känsla för oss alla. 
Att få skapa något helt från scratch som växte var verkligen en hit!

uppbyggnad nätverk - koncept produkter

ÖRESUNDSREGIONEN

Lite milstolpar nedan eftersom jag verkade i regionen när beslut om att bygga Öresundsbron fattades och jag hade förmånen att vara med som åskådare när beslutet undertecknades under högtidliga former och historia skrevs.

ÖRESUNDSNÄTVERK

MAGNET MALMÖ

VD Magnet Malmö AB
1995-1998. Marknadsföringsnätverk för Öresundsregionen i samband med brobeslutet. Aktuellt då: Copenhagen Greater Region eller Öresundsregionen?
 Bron byggdes i sektioner som bogserades ut av en specialbyggd kran-Svanen.
Tunneln byggdes med en helt ny teknik med element som byggs på land o som hålls ihop av vattentrycket med gummilister emellan.
Jag gjorde allt för att få bron som en symbol för Malmö eftersom det är en bro från SE o en tunnel från DK.

ÖRESUNDSNÄTVERK

AFFÄRSNÄTVERK

1998-2002 VD B Bridge.
Affärsnätverk för svenska o danska företag med syfte att skapa förståelse för de olika företagskulturerna. Från min tid i Posten lärde jag mig att de nordiska länderna är nära geografiskt men det skiljer en hel del i affärskulturerna. Vi arrangerade frukost-möten och Affärsdagar i SE/DK med föreläsningar, workshops o nätverkande för 400 medlemsföretag.
Vi chartrade Oslofärjan o hade 1000 gäster ombord när Öresundsbron invigdes. Det var en mäktig känsla när vi befann oss på övre däck. 

KONCEPT PRODUKTER

PROFILVATTEN

2007 arbetade jag som konsult i eget bolag o hade ett uppdrag att bygga en försäjnings-organisation åt ett företag som producerade profilvatten som var ganska nytt vid den tidpunkten.
Uppdraget ledde till att jag började  jobba med profilvatten då kunden ej ville satsa fullt ut. 
2018 började ett uppdrag med att etablera en tysk producent i SE.
Tyska och danska producenter har helt annan kapacitet och skalfördelar än svenska leverantörer .


Uppbyggnad av verksamhet i SE

Lansering av tysk profilvatten leverantör

I vissa fall är enbart Sverige en för liten marknad för att få lönsamhet i verksamheten. Denna leverantör har storskaligheten genom att ha Tyskland o södra Europa som bas kompletterat med Skandinavien.
Den digitala kommunikationen gör det möjligt.
- Koncept, uppbyggnad SE marknad och hemsida för återförsäljare.
Referens:  2018-2020

Hemsida med utbud från dansk leverantör

Danska och tyska leverantörer arbetar mycket mer med storskalighet än svenska. Denna leverantör har eget volymvarumärke i Sverige sedan flera år och kompletterar med profilprodukter. Jobbar med val av produktionstid i kombination med unika produkter som är nya på svenska marknaden.

Hemsida med produkter för återförsäljare.
Referens: 2020--